Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng được cấp thẻ thành viên đã kích hoạt OTP và ưu đãi chỉ được áp dụng khi đặt lịch hẹn thành công. Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng !
  • PGS. TS. BS NGUYỄN VIỆT HÙNG

   Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh Viện ĐKQT Bắc Hà - Trưởng khoa Phụ - Sản

   Khen thưởng, danh hiệu

   Bằng khen của Bộ Y tế

   Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

   Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

   Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

   Phó giáo sư đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Phụ sản  được công bố trên các tạp chí trong nước chuyên ngành Y - Dược

   Quá trình công tác

   Năm 2017 - nay: Phó giám đốc chuyên môn kiêm trưởng khoa sản nhi Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà

   Năm 2014 - 2017: Giám đốc chuyên môn bệnh viện Phụ Sản An Thịnh Hà Nội

   Năm 2008 - nay: Ủy viên BCH Hội sản phụ khoa Việt Nam

   Năm 2003 - 2013: Trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

   Năm 1998 - 2002: Phó trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

   Năm 1986 - 2013: Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp chuyên ngành phụ sản - Đại học Y Hà Nội

   Năm 1984- 1986: Chuyên gia y tế tại Châu Phi

   Năm 1979 - 1984: Giảng viên bộ môn phụ sản - Đại học Y Hà Nội

   Năm 1976 - 1979: Bác sĩ nội trú khóa III chuyên ngành Phụ sản - Đại học Y Hà Nội

   Quá trình đào tạo

   Năm 2013: Phó giáo sư chuyên ngành Sản - Phụ khoa - Đại học Y Hà Nội

   Năm 2009: Quy tắc ứng xử đạo đức công chức và văn hóa công sở;  Thực hành lâm sàng cơ bản tốt

   Năm 2008: Quản lý chất lượng bệnh viện

   Năm 2007: Bảo vệ luận án tiến sỹ  y học tại Đại học Y Hà Nội.

   Đã từng tu nghiệp tại nhiều quốc gia như: Mỹ, Nhật, Singapore, Thailand…

   Năm 2005 - 2007: Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

   Năm 2003: Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Học viện hành chính quốc gia

   Năm 1997: Bác sỹ CKII chuyên ngành Phụ - Sản, Đại học Y Hà Nội

   Năm 1976 - 1979: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Phụ - Sản, Đại học Y Hà Nội

   Năm 1976: Tốt nghiệp Bác sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội

   Nguồn: http://benhvienbacha.vn