Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng được cấp thẻ thành viên đã kích hoạt OTP và ưu đãi chỉ được áp dụng khi đặt lịch hẹn thành công. Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng !

Gói khám theo yêu cầu. không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, Khách hàng có quyền tự lựa chọn các danh mục khám theo yêu cầu của mình. Ngoài ra, với khách hàng được cấp thẻ khách hàng thân thiết sẽ được hưởng mức giảm giá ưu đãi từ 15% trở lên.