Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng được cấp thẻ thành viên đã kích hoạt OTP và ưu đãi chỉ được áp dụng khi đặt lịch hẹn thành công. Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng !

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán phí khám: Thanh toán tại Bệnh viện/Phòng Khám. Khách hàng đến thực hiện kiểm tra y tế tại Bệnh viện/Phòng khám đã đăng ký sẽ thanh toán phí khám trực tiếp với Bệnh viện/Phòng khám đó sau khi đã trừ đi % ưu đãi được hưởng.