Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng được cấp thẻ thành viên đã kích hoạt OTP và ưu đãi chỉ được áp dụng khi đặt lịch hẹn thành công. Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng !
    • Khác

      Bác sĩ khám bệnh mặc định của bệnh viện/phòng khám

    Đội ngũ bác sĩ khác