Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng được cấp thẻ thành viên đã kích hoạt OTP và ưu đãi chỉ được áp dụng khi đặt lịch hẹn thành công. Xin vui lòng đăng nhập để sử dụng !
  • GS PHẠM GIA KHẢI

   Chuyên gia Nội – Tim Mạch hàng đầu Việt Nam

   Nơi công tác/Chức vụ:

    - Nguyên Chủ tịch Hiệp Hội Tim mạch Đông Nam Á

    - Nguyên Chủ tịch Hiệp Hội Tim mạch Việt Nam

    - Nguyên Giám đốc Viện Tim mạch Việt Nam

    - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Hiệp hội Tim mạch Việt Nam

    - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ủy ban Bảo vệ sức khỏe Trung Ương.

    - Thành viên Hiệp hội Tim mạch Mỹ, Pháp, Châu Âu….

    - Giám đốc Chuyên môn Chuyên Khoa Nội Tim mạch

   Bằng cấp chuyên môn:

    - Bác sỹ tim mạch, ĐH Semmelweiss-Hungary, năm 1973

    - Bác sỹ tim mạch, Bệnh viện Laennec-Paris 6, năm 1979

    - Bác sỹ tim mạch, ĐH Pierre&Marie Curie, năm 1989

    - Học hàm Phó Giáo sư năm 1984; Giáo sư năm 1991

    - Học vị Tiến sỹ năm 1984

    - Danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2004

    - Danh hiệu Anh hùng lao động năm 2008

   Qúa trình công tác/Thành tựu cống hiến:

    - Trợ giảng, giảng viên bộ môn Nội, ĐHYHN (1960-1980)

    - Phó trưởng (1980-1989), Trưởng Bộ môn Tim Mạch ĐHYHN (1989-2005)

    - Phó Viện trưởng (1989-1995), Viện Trưởng viện Tim Mạch Việt Nam (1995-2007)

    - Chuyên gia cao cấp về Tim Mạch (2007)

    - Đóng góp hơn 70 bài báo đăng trong nước và nước ngoài  về Tim Mạch

    - Nhận giải thưởng Nhà nước về áp dụng thành công các kỹ thuật chuẩn đoán và điều trị hiện tại trong Tim Mạch (2005)

   Giờ làm việc: Chiều Thứ 4, sáng Thứ 7 hàng tuần

   _Nguồn: https://phongkhamthanhchan.vn _